Furukawa Mitsuru-sensei in the noh play Nishikigi.