ront cover of Maluchem do Raju: Czym i Jak Podróżowano w PRL-u by Kazimierz Kunicki and Tomasz Ławecki

ront cover of Maluchem do Raju: Czym i Jak Podróżowano w PRL-u by Kazimierz Kunicki and Tomasz Ławecki